Halsringe med skibe

Selv om den yngre bronzealders religiøse skibsbilleder fortrinsvis findes rageknive, er der dog også andre typer genstande, der er udsmykket på denne måde. Det er især på knive og halsringe og i sjældnere tilfælde pincetter, celte samt en enkelt kam.

Næst efter ragekniven er det på en bestemt type halsring, skibsbilledet optræder hyppigst. Disse halsringe er forsynet med et krogformet lukke, der ender i to store spiraler, samt med to ovale plader i forbindelse hermed. Det er på endepladerne, skibsudsmykningen findes.

I modsætning til rageknivene, der med nogle få undtagelser alle stammer fra gravfund, så findes halsringene med ovale endeplader næsten aldrig i gravene, men derimod som offergaver i moser, søer og på tørt land. I offerfundene optræder halsringene sammen med andre kvindesmykker, bl.a. hængekar. Det samme er tilfældet med de ganske få grave, hvori disse halsringe indgår. De er aldrig fundet sammen med rageknive eller miniaturesværd, der hører manden til.

Skibsbillederne på halsringenes ovale endeplader er meget ensartede, ja næsten stereotype, og vi møder slet ikke den samme variation som på rageknivene. Vi ser igen og igen det samme arrangement: på hver plade er anbragt to enkle spejlvendte skibe, der ligger køl mod køl. Det er heller den store afveksling, som præger de andre motiver, der er knyttet til skibene. Det mest almindelige er cirkelmotivet, ofte bestående af flere koncentriske cirkler med et punkt i midten. Det må symbolisere solen. Der kan være én, to eller tre sole over et skib. Som regel er solene anbragt symmetrisk over det ligeledes symmetriske skib. I de tilfælde, hvor der er tre sole, er det solen i midten, som har den højeste position over skibet. Man har sikkert ville gengive flere solpositioner over det samme skib. Den midterste sol repræsenterer da solens højeste punkt ved middagstid, mens de to øvrige, lavere sole skal forestille henholdsvis formiddags- og eftermiddagssolen.

Når der er mandskabsstreger på halsringenes skibe, så hælder disse altid mod højre, hvilket viser, at deres sejlretning var tænkt fra venstre mod højre - ligesom solens rejseretning om dagen. Halsringenes skibe opfattedes uden tvivl som solskibe, der ledsagede solen over himlen om dagen.

Tilbage