Knive med skibe

Selv om den yngre bronzealders religiøse skibsbilleder fortrinsvis findes på rageknive, er der dog også andre typer genstande, der er udsmykket på denne måde. Det er især knive og halsringe og i sjældnere tilfælde pincetter, celte samt en enkelt kam.

Kendetegnende for knivenes skibsbilleder er, at de findes på begge sider af bladet. Som oftest er der ikke tale om et helt skib på hver side, men derimod om ét skib, hvis ene halvdel findes på den ene side af bladet, og den anden halvdel på den anden side. På de knive, der kun har skibsudsmykning på den ene side af bladet, er der som regel tale om et halvt skib. Også en særlig fornem kniv fra Javngyde i Jylland, hvis greb ender i et fint udformet menneskehoved, bærer et skibsbillede.

Tilbage