Solens rejse

De mange billeder på rageknivene fra yngre bronzealder gengiver tidens verdensbillede, forestillingerne om solens daglige gang over himlen - kernen i bronzealderens religion. Hver ragekniv synes at fastfryse et eller flere tidsrum på dagen, hvor solen havde bestemte mytologiske hjælpere eller følgesvende. Skibet er med på hele rejsen som formidler mellem de øvrige "solhjælpere": fisken, solhesten og slangen. Det er vigtigt at gøre sig klart, i hvilken retning solen og dens hjælpere bevæger sig. Når skibe og dyr bevæger sig mod højre, er det dag (solen bevæger sig jo fra venstre mod højre!), når bevægelsen går mod venstre, så har vi med natten at gøre, hvor alt skal tilbage under jorden til udgangspunktet om morgenen.

Se solens døgnrejse vist grafisk ved hjælp af motiverne fra nogle udvalgte rageknive.

Tilbage