Gravfund
Sogn: Gierslev
Herred: Løve
Amt: Holbæk
Kommune: Høng kommune

Sted: Løve/Løvegaard


Sognebeskrivelsesnummer: 9

1876: Fund gjort ved pløjning e.l.:
Under pløjning på sin mark fandt husmand Lars Helmersen i 1876 en ragekniv, to enæggede knive, en syl med bronzeskaft og en pincet, prydet med en lille rund guldplade. Bronzegenstandene, der lå sammen med lerkarskår og ben, var omgivet af småsten og stammer utvivlsomt fra en urnegrav i en overpløjet høj. (B 1511-16: yngre bronzealder, periode IV). Fundet indsendtes af Chr. Svendsen, bestyrer af Sorø Amtstidendes Bogtrykkeri.

1882: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.:
I sommeren 1882 fandt husmand Lars Helmersen endnu en grav fra yngre bronzealder under arbejdet med at grave 2 alen af højen. Imellem en masse sten på størrelse med almindelige brosten fandt han et sværd, en kniv, en ragekniv med hestehovedformet greb, der er omviklet med guldtråd, samt en pincet. Graven, der lå midt i højen, indeholdt desuden brændte ben, men ingen spor af lerkar. (B 3136-39: yngre bronzealder, periode IV). Også dette fund indsendtes af Chr. Svendsen.

1883: Fund gjort ved pløjning e.l.:
Det følgende forår fandt Lars Helmersen ved pløjning hen over højen først nogle genstande, der må stamme fra en ældre bronzealders grav: en ildslagningssten, en bæltekrog med spiralornamentik og en stærkt ødelagt bronzedolk. Dolken havde ligget i en træskede, som imidlertid hensmuldrede ved berøring, og der havde desuden været nogle læderrester, som Lars Helmersen lod ligge, da han ikke mente, de kunne have nogen interesse. (B 3194-96: ældre bronzealder, periode II).
I juli måned samme år fandt han endvidere et minaturesværd med hornformet knap og en kniv. (B 3235-36: yngre bronzealder, periode IV). Begge disse gravfund indsendtes af Chr. Svendsen.

1892: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Fredstrup i 1892 Gierslev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.9) således:

"En fuldstændig overpløiet Høi, hvorfra Bronzealdersfundet Mus. Nr. B 1511-16, B 3194-96, B 3235-36, B 3136-39, skriver sig."

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder
Noteret som overpløjet i 1876.

Indeholdende:
Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Dækket af en stendynge.
Se genstande fra dette anlæg

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)