Offerfund
Sogn: Store Tåstrup
Herred: Merløse
Amt: Holbæk
Kommune: Tølløse kommune

Sted: Hammershusgaard


Sognebeskrivelsesnummer: 39

1896: Fund gjort ved pløjning e.l.:
Ved efterårspløjningen i 1896 blev der i et mosedrag på Hammershusgaards jord fundet en kraftig bronzehalsring med ovale endeplader og spiraloprullede ender. Lodsejeren, proprietær Rasmussen, fandt noget senere ringen smidt hen i en krog - finderen havde anset den for værdiløs! Den havde ligget i ca. 7-8 tommers dybde i mosen og ca. 40 alen fra fast grund. Mosen havde været opdyrket i mange år, og man kendte ikke til andre fund fra stedet. Halsringen, der er fra yngre bronzealders periode V, indsendtes til Nationalmuseet af proprietæren.

1910: Fund gjort ved pløjning e.l.:
14 år senere lod proprietær Rasmussen mosen pløje særlig dybt i håb om at finde flere oldsager. I 10-19 tommers dybde og med ca. 20-25 alens afstand fandt han yderligere to halsringe af samme type som den tidligere fundne, men noget spinklere. Endepladerne på den ene af disse halsringe er dekoreret med skibsfigurer. Muligvis udgør de tre halsringe et samlet fund.


Artikel i Aftenposten (24/1-1911) om de tre halsringe fra Hammershusgaards Mose.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)