Gravfund
Sogn: Fårevejle
Herred: Ods
Amt: Holbæk
Kommune: Dragsholm kommune

Navn: Manghøje
Sted: Kaarup


Sognebeskrivelsesnummer: 52

1874: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1874 Fårevejle sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.52) således:

"Mod N. har paa Bakkeryggen ligget 5 Høje [sb.52-56] paa Rad, der ere overpløjede, naar undtages den Del af den nordl. Høj [sb.52], der ligger indenfor Skjellet til denne Lod ....Ligesom ....have de været pløjede i de sidste 20 Aar [siden 1854]. Af Fund mindes ingen."

1941: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1941 var C.J. Becker i Fårevejle sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 52 blev beskrevet:

"Høj, 2,5 x 17 m. Mere end Halvdelen helt bortgravet. Resten staar med nøgen, lodret Skrænt mod NØ. Centralgraven muligt urørt. Græsklædt i Ager."

Udgravning, foretaget Før 1957 af Nationalmuseet ved E. Bendixen:
Nationalmuseet foretog i 1955-58 en undersøgelse af den delvis ødelagte højrække "Manghøje", sb.52-56; af gravhøjen sb. 52 var der kun en rest tilbage. Midt i denne blev der afdækket en stendynge, ca. 8 m i diameter, som indeholdt fire grave med ubrændt lig fra ældre bronzealder og en yngre brandgrav, der senere var gravet ned i højen. I ingen af disse grave blev der fundet mere end højst et par smågenstande. Uden for højens centrale stendynge lå til gengæld en kvindegrav med et rigere udstyr. Graven, der var anlagt efter de andre grave med ubrændt lig, bestod af en næsten helt opløst trækiste, i siderne støttet med sten. Gravgaverne omfattede en dolk, en bælteplade og et lille stykke af et spiralformet rør, det hele af bronze, desuden tre perler af rav, tre af turkisblåt glas og en af perlemor.


Del af højrækken "Manghøje". I baggrunden ses gravhøjen sb. 52, i forgrunden højen sb. 55, som er fredet.


Gravhøjen (sb. 52) før udgravningens begyndelse.


Midt i højen lå en stendynge, som indeholdt i alt fem grave.


Kvindegraven uden for den centrale stendynge, inden den udgraves.


Bronzedolken, som den lå i kvindegraven.


Situation fra udgravningen: Højen er skåret igennem, og jordlagenes forløb tegnes for at få et billede af, hvordan den er opbygget. I forgrunden ses den centrale stendynge.


Jordlagene i profilvæggen tegnes og beskrives.


Højen set ovenfra: I midten stendyngen med de fire sparsomt udstyrede grave fra ældre bronzealder (Grav A-D) og den senere brandgrav (Grav E). Uden for stendyngen ligger kvindegraven (Grav F). Endvidere ses dele af den stenkreds, der har omgivet højen.


Højen skåret igennem fra SV til NØ. På bunden af højen under stendyngen ses de ældste grave (A og C), uden for stendyngen og i et højere niveau ligger kvindegraven (Grav F).


Udgravningen er afsluttet: gravhøjen sb. 52 til højre i billedet er jævnet med jorden, og tilbage af højrækken "Manghøje" er kun den fredede gravhøj sb. 55.

Lokaliteten blev Før 1985 besigtiget af M. Bekmose, Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning:
I forbindelse med nyberejsningen i den nordlige del af Vestsjællands amt kunne det konstateres, at en del C-fredede høje enten var overpløjede eller på anden måde sløjfede. De vil derfor ikke blive tinglyst. Det gælder også for denne høj med fredn.nr. 2922- 20.

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder
Diameter: 17 m; højde: 2,5 m (opmålt i 1941)
Noteret som overpløjet i 1957.

Indeholdende:
Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav A)
Længde: 2,25 m; bredde: 0,8 m (opmålt i 1957)
Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav C)
Længde: 2,25 m; bredde: 1 m (opmålt i 1957)
Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav B)
Længde: 2,4 m; bredde: 0,4 m (opmålt i 1957)
Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav D)
Bredde: 1,1 m (opmålt i 1957)
Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav F)
Længde: 2 m (opmålt i 1957)
Se genstande fra dette anlæg