Offerfund
Sogn: Højby
Herred: Ods
Amt: Holbæk
Kommune: Trundholm kommune

Sted: Trundholm Mose


Sognebeskrivelsesnummer: 322
Fredet i 1922

1902: Fund foræret til Nationalmuseet:
Ved den første pløjning af dette område i Trundholm Mose blev Solvognens forskellige dele fundet inden for en alens afstand fra hinanden. Finderen, opsynsmand Frederik Willumsen, regnede med, at det var et stykke legetøj, og hans søn fik hesten at lege med, mens det øvrige blev lagt på loftet. Da naboen, skovkasserer West, efter nogle dages forløb fik det enestående fund at se, blev det anmeldt til Nationalmuset.

Udgravning, foretaget 1902 af Nationalmuseet ved H. Kjær:
Ved den efterfølgende udgravning fandtes flere stykker af hjulene og af solskivens guldbelægning.


Udgravning på det nypløjede område af Trundholm Mose efter fundet af Solvognen.

1925: Sag vedr. fredet fortidsminde:
Opstilling af mærkesten på fundstedet.

1941: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1941 var H. Norling-Christensen i Højby sogn, hvor bl.a. det fredede depot sb. 322 blev besøgt:

"Findestedet for Solvognen fra Trundholm."

1941: Fund anmeldt til Nationalmuseet:
Oplysning fra 1929 om "en lille mand", der skulle have siddet på hesten.

Lokaliteten blev 1952 besigtiget af H. Norling-Christensen, Nationalmuseet:
Besøg på stedet for at afklare, om der skulle være fundet en "rytter" sammen med solvognen, hvilket ikke kunne bekræftes.

1961: Sag vedr. fredet fortidsminde:
Oplysning om den gamle mindestens forfald og efterfølgende opstilling af en ny, skabt af billedhuggeren Johannes Hansen. Den nye mindesten afsløredes 5. august 1962.

1967: Oplysning om gamle fund fra lokaliteten:
I 1967 modtog Nationalmuseet oplysning om, at der på et tidspunkt før ca. 1885 skulle være fundet en guldhest og en guldvogn i nærheden af Solvognens findested. Et besøg på stedet gav intet resultat, da de pågældende folk var døde.

Foto: T. Dehn, Skov- og Naturstyrelsen, Før 1996
1996: Fund gjort med metaldetektor:
Ved eftersøgning med metaldetektor fandtes et brudstykke af Solvognens hjul.

Udgravning, foretaget 1998 af Nationalmuseet ved P. Poulsen:
Ved en udgravning i efteråret 1998 fremkom yderligere 19 stykker af Solvognens hjul.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg