Gravfund
Sogn: Tranebjerg
Herred: Samsø
Amt: Holbæk
Kommune: Samsø kommune

Sted: Borrehavegaard/Tranebjerg


Sognebeskrivelsesnummer: 68

1910: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.:
I september 1910 meddelte stud.jur. Johannes Garde, søn af godsforvalteren på Brattingsborg, at der på en mark i nærheden af Tranebjerg var fundet tre urner med en del bronzesager. Gravene var fremkommet, da ejeren ville fjerne nogle sten fra sin mark, og han havde desværre flyttet lerkarrene, hvorved de var gået i stykker. Johannes Garde så gerne, at Nationalmuseet sendte en kyndig mand til øen for at undersøge fundet nærmere, og ejeren havde lovet at lade gravene ligge urørt ugen ud.

Udgravning, foretaget 1910 af Nationalmuseet ved H. Kjær:
Nogle dage senere foretog museumsinspektør Hans Kjær en undersøgesle af fundstedet. I forbindelse med urnegravene var der en stenlægning, der formentlig stammede fra en lav, overpløjet høj, som ikke længere kunne erkendes i marken. Foruden de tre lerkar (grav D-F), som ejeren havde fundet, optog Hans Kjær yderligere tre urnegrave ((grav A-D) samt rester af endnu et par grave. Alle urnerne havde stået tæt sammen på tre flade sten, beskyttet af to opretstående sten på nord- og vestsiden. Alle urnerne indeholdt forskellige mindre bronzesager, bl.a. rageknive, pincetter, syle og dobbeltknapper. Grav E og F, som ejeren havde fundet, var dog rigere udstyret med henholdsvis en kniv med antenneformet greb, en syl med bevaret skaft af organisk materiale, en nål med "vorter" på hovedet, en bøjlenål, en armring, en ring, to spiralringe og en dobbeltknap (grav E) og en enægget kniv, en nål af samme type som førnævnte, en større ring med to mindre ringe isat samt en armring (grav F). Armringene fra begge disse grave er dannet af bøjede halsringe. Alle urnegravene dateres til yngre bronzealder, periode V.

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)
Noteret som overpløjet i 1910.

Indeholdende:
Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.) (Grav A)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.) (Grav B)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.) (Grav C)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.) (Grav D)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.) (Grav E)
Se genstande fra dette anlæg

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.) (Grav F)
Se genstande fra dette anlæg

Min. 1 fund fra grav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)