Gravfund
Sogn: Hørby
Herred: Tuse
Amt: Holbæk
Kommune: Holbæk kommune

Sted: Uglerup Huse


Sognebeskrivelsesnummer: 18
Fredet i 1985

1891: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1891 Hørby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.18) således:

"To [sb.17-18] jævnsides liggende Jordhøie; den nordlige [sb.17] 47', den sydl. [sb.18] 49' i Diameter N.- S. De ligger paa en Skraaning, saa at den østl. Side er 8' og 10', den vestl. 12' og 14' høi. Endel afgravede."

Udgravning, foretaget 1895 af Nationalmuseet ved A.P. Madsen:
En husmand i Uglerup var i 1895 begyndt at sløjfe de to tætliggende gravhøje sb.17-18. Hofjægermester Grevenkop-Castenskiold på Hørbygaard Gods, som jorden hørte under, fik imidlertid dette arbejde standset, og i et brev opfordrede han Nationalmuseet til at foretage en undersøgelse af de to høje, hvilket kaptajn A.P. Madsen gjorde senere samme år. I bunden af den sydlige høj (sb. 18) fandtes en grav fra ældre bronzealder, dækket af en dynge håndstore sten. Under stendyngen var et hulrum, der var opstået ved, at den oprindelige egekiste var rådnet bort. Imellem stenene var et tyndt lag tang, som har været pakket omkring kisten. I graven fandtes resterne af et skelet, liggende med hovedet i vest, et bronzesværd og to fragmenterede bøjlenåle, ligeledes af bronze og utivlsomt anvendt til at holde den dødes klædedragt sammen. Endvidere afdækkedes en del af højens omgivende stenkreds, og i toppen af den fandtes to urnegrave, som er gravet ned i højen i den yngre bronzealder eller i jernalderen.


De to gravhøje sb. 17-18 skåret igennem fra nord til syd. Til højre, ved "C", er egekistegraven fra ældre bronzealder fundet.


Gravhøjene sb. 17-18 set ovenfra. Den sydlige høj indeholdt en oprindelig egekistegrav med et bronzesværd.


I graven under stendyngen var et hulrum efter en ikke-bevaret egekiste med rester af skelettet, et bronzesværd og to bøjlenåle.

1941: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1941 var T. Mathiassen i Hørby sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 18 blev beskrevet:

"2 sammenhængende Høje [sb 17-18], helt ødelagte; kun mindre, stejlt afgravede Rester tilbage."

Foto: U.F. Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen, 1983
Lokaliteten blev 1985 besigtiget af S. Hansen, Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning:
"Høj 2 x 10 x 10 m af uregelmæssig form. I ager."

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder
Diameter: 15,38 m (opmålt i 1891)
Højde: 3,28 m (opmålt i 1895)
Diameter: 10 m; højde: 2 m (opmålt i 1985)
Omgivet af randsten.

Indeholdende:
Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Dækket af en stendynge.
Se genstande fra dette anlæg

2 brandgrave. Yngre bronzealder eller ældre jernalder