Gravfund
Sogn: Udby
Herred: Tuse
Amt: Holbæk
Kommune: Holbæk kommune

Sted: Løserup


Sognebeskrivelsesnummer: 35

1891: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1891 Udby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.35) således:

"Tre [sb.34-36] overpløiede Høie."

Udgravning, foretaget 1917 af Nationalmuseet ved C. Neergaard:
I september 1916 meddelte den lokale sognerådsformand, at der i en udjævnet høj var fundet en grav med oldsager af bronze. Det følgende år foretog Nationalmuseet en undersøgelse på fundstedet. Det drejede sig om en mandslang stensat grav, orienteret øst-vest og dækket af flere mindre sten. Rester af tang tyder på, at kisten har været omgivet af et sådant lag. Liget, som var ubrændt, havde ligget med hovedet i vest, og gravgaverne, et rigt kvindeudstyr, bestod af en dolk, en fragmenteret halskrave, en bælteplade, tre tutuli, en spiralarmring og -fingerring samt brudstykker af en bøjlenål, alt sammen af bronze.

Bevaret knoglemateriale:
Fra dette fundsted forefindes der materiale på Antropologisk Laboratorium.

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Noteret som overpløjet i 1891.

Indeholdende:
Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg