Offerfund
Sogn: Høve
Herred: Vester Flakkebjerg
Amt: Sorø
Kommune: Hashøj kommune

Sted: Høve


Sognebeskrivelsesnummer: 7A

1819: Fund gjort ved tørvegravning:
Yngre bronzealders depotfund, bestående af et hængekar, en bæltetutulus, en lang spiralarmring, to seletøjsplader og to bidsler, fundet ca. to alen under overfladen i en mose ved Høve. Fundet skænkedes til Museet af grev Holsteen, Holsteensborg.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:
Den ene seletøjsplade senere foræret til Museet i Kiel.

1884: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1884 Høve sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.7) således:

"I den nu oppløjede Mose i Skjellet til Matr.Nr.7 nær Østenden menes Fundet i Museet Nr CXXVIII-XXXII at være gjort."

1896: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte A.P. Madsen i 1896 Høve sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.7) således:

"I den nu oppløiede Mose ved Skjellet nær Østenden menes Fundet N. CXXVIII-XXXII i Museet at være giort. Fundet er Bronze, et Hængekar, et halvkugleformet Stykke - 2 Bækkerne ? 1 Spiral og 4 andre Ringe."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg