Offerfund
Sogn: Værslev
Herred: Skippinge
Amt: Holbæk
Kommune: Hvidebæk kommune

Sted: Birkendegaard


Sognebeskrivelsesnummer: 97

1869: Fund foræret til Nationalmuseet:
Grev Lerche, Birkendegaard, indsendte i 1869 en bronzespand med korsformede hankebeslag samt to større og fire mindre seletøjsplader af samme form. Fundet, som dateres til yngre bronzealders periode V, stammede fra en mose ved Birkendegaard.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg