Gravfund
Sogn: Karby
Herred: Morsø Sønder
Amt: Thisted
Kommune: Morsø kommune

Navn: Hvilshøj/Velshöi
Sted: Karby


Sognebeskrivelsesnummer: 29

1873: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1873 Karby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.29) således:

"Anselig Kæmpehöi, "Velshöi", men stærkt gravet i, og tildels afskaaren; 67 Fod i Tværmaal."

1924: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Hatt i 1924 Karby sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.29) således:

"Rest af anseelig Høj, kaldet "Hvilshøj". 1 1/2 m høj over Østfoden, 20 m N-S, 10 1/2 m Ø-V. Den østlige Del af Højen er afskaaret og bortfjernet. Den tilbageværende vestlige Halvdel er afslidt af Kreaturer, sparsomt græsgroet i Ager."

1949: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1949 var C.J. Becker i Karby sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 29 blev beskrevet:

"Overpløjet."

1959: Fund anmeldt til Nationalmuseet:
I den overpløjede høj "Hvilshøj" udgravede forstander Willemoes Nielsen en mindre stenkiste. Da kisten viste sig at indeholde bevarede tekstiler, lukkede han den igen og indberettede sagen til Nationalmuseet.

Udgravning, foretaget 1959 af Nationalmuseet ved M. Ørsnes:
Ved en udgravning afdækkedes stenkisten. Kisten lå i retning NØ-SV og målte 1,10 x 0,65 m udvendig og 0,83 x 0,32 m indvendig. Kisten var dækket af to kraftige dæksten, og væggene bestod af to sten i hver langside og en for hver ende. I graven lå tekstilrester og brændte ben. Af gravgaver fandtes en bronzehalsring, en bronzepincet, en hornkam foruden nogle bronzefragmenter. Sammen med tekstilresterne fandtes et hårnet lavet af hestehalehår og en valk af menneskehår. De brændte ben i graven stammede foruden fra menneske også fra får.


Nationalmuseets udgravning af stenkisten, før dækstenene fjernes.


Da kisten blev åbnet, kom de usædvanlige mængder af bevaret tekstil til syne.


Den egentlige udgravning af kisten foregik på Nationalmuseet: tekstilerne, der lå oven på de brændte knogler, er fjernet; i midten ligger bronzehalsringen.


Stenkisten tegnet, før dækstenene blev fjernet.


Stenkisten efter åbningen: de store mængder tekstil, der lå øverst i graven, er angivet med den skraverede signatur.


Stenkistens indhold af gravgaver tegnet i forhold til de brændte ben (den stiplede linie). Det formodede bælte viste sig senere at være resterne af et hårnet.

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)
Diameter: 21,03 m (opmålt i 1873)
Diameter: 20 m; højde: 1,5 m (opmålt i 1924)
Noteret som overpløjet i 1949.

Indeholdende:
Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)
Længde: 0,83 m; bredde: 0,32 m (opmålt i 1959)
Se genstande fra dette anlæg

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)