Offerfund
Sogn: Eskilstrup
Herred: Falsters Nørre
Amt: Maribo
Kommune: Nørre-Alslev kommune

Sted: Sørup Mose/Oustrup


Sognebeskrivelsesnummer: 39

1920: Fund gjort ved tørvegravning:
I juni 1920 fik redaktør H.P. Jensen, formand for "Falsters Minder", besøg af to tørvearbejdere, der medbragte det mindste af to bronzeskjolde, som de havde fundet i Sørup Mose. Det andet og største var blevet noget beskadiget af tørvespaden. Efter at redaktør Jensen havde sendt meddelelse om fundet til Nationalmuseet, blev fundstedet besigtiget af museumsinspektør Neergaard. Efter findernes forklaring havde skjoldene stået lodret op i mosen med ret lille afstand imellem og ikke særlig dybt nede. De havde først fundet det store skjold, som de var kommet til at beskadige. Det aftaltes, at mosen skulle ligge urørt, indtil Nationalmuseet kunne foretage en udgravning på stedet.

Udgravning, foretaget 1920 af Nationalmuseet ved C. Neergaard:
I august foretog inspektør Neergaard en undersøgelse af fundstedet sammen med geolog Knud Jessen. Der fremkom ikke flere oldsager ved udgravningen, men til gengæld lykkedes det at genfinde de aftryk i tørven, som skjoldene havde efterladt. Derved bekræftedes findernes forklaring om, at skjoldene havde stået op, lidt skråt og med ca. 25 cm's afstand. Fra overkanten af skjoldene til mosens overflade havde der været ca. 1 m. De geologiske undersøgelser viste, at der havde været en tæt ellebevoksning på stedet. De to skjolde er fra en tidlig del af yngre bronzealder og ikke fremstillet i Danmark. Det største af dem (72,5 cm i diameter) er af tyndt bronzeblik, ornamenteret med ribber og bukler i koncentriske ringe. Det andet skjold er af noget kraftigere, formentlig støbt bronze (61 cm i diameter). Ornamentikken består af - ikke helt præcist anbragte - bukler og punktrækker, som danner en korsform med centrum i skjoldbulen. For enden af hver af de fire "korsarme" er der til skjoldranden fastgjort en øsken.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg