Offerfund
Sogn: Siem
Herred: Hellum
Amt: Ålborg
Kommune: Skørping kommune

Sted: Siem


Sognebeskrivelsesnummer: 3

1862: Fund gjort ved tørvegravning:
I sommeren 1862 fandt Poul Pedersen Krat under tørvegravning i en mose ved Siem to bronzekar af samme type. De lå 1 alen fra hinanden, i hhv. 1 1/4 og 1 1/2 alens dybde og indeholdt tilsyneladende ikke andet end tørvejord. Han afleverede dem til sognefogeden, der overlod det til herredsfoged Hvass at indsende dem til Museet. Bronzespandene, der er af drevet bronzeblik, måler 28-30 cm i højden. Overdelen er nittet på (næsten usynligt), og også bunden er lavet for sig selv og derefter gjort fast. Begge kar er forsynet med to modstillede hanke af støbt bronze og dekoreret med hjul- og fuglefigurer, som er drevet op fra indersiden. Spandene, der er fremstillet i Centraleuropa, dateres til yngre bronzealder (periode IV).

1886: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Bahnson i 1886 Siem sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.3) således:

"Törvemose, i hvilke Broncevaserne 4743-6 ere fundne; nærmere Efterretning kunne ikke indhentes."

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:
Det er uvist, hvad museumsnumrene 4743-46 henviser til. Bronzespandene fra Siem har nemlig numrene 20419-20.

Lokaliteten blev 1891 besigtiget af D. Bruun, Nationalmuseet:
I samme mose, som bronzespandene var fundet i, dukkede der ved den fortsatte tørvegravning talrige lerkar op. Premierløjtnant og arkæolog Daniel Bruun besøgte derfor stedet. Ifølge lodsejeren havde de mange lerkar, som alle var gået i stykker og smidt væk, stået på en stor eller flere mindre stenlægninger. Der havde været både små og store kar, med og uden stregornamenter - givetvis fra ældre jernalder. Desuden var der fundet en del træsager, måske dele af en vogn, men også de var kasseret. Finderen havde ikke bemærket hverken udskæringer eller beslag på de formodede vogndele. Bruun havde planer om en egentlig udgravning af mosen, når tørvegravningen påbegyndtes det følgende forår.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Min. 1 stenlægning. Ældre jernalder (ca. 500 f.Kr.-400 e.Kr.)

Min. 1 offerfund. Ældre jernalder (ca. 500 f.Kr.-400 e.Kr.)