Offerfund
Sogn: Borbjerg
Herred: Hjerm
Amt: Ringkøbing
Kommune: Holstebro kommune

Sted: Abildholt


Sognebeskrivelsesnummer: 425

1942: Fund gjort ved tørvegravning:
Under tørvegravning i en mose ved Abildholt stødte arbejderne i sommeren 1942 på et stort bronzekar, som stod ca. 1 m nede i mosen og var omsat med håndstore sten. Arbejderne mente imidlertid, at det bare var noget gammelt "blikskrammel", der var kastet ud fra den nærliggende gård, og smed stumperne op på mosefladen. Dog tog ejeren af mosen den ene af karrets to ringformede hanke med hjem, og senere fandt han også den anden hank i en tørv.

Lokaliteten blev 1942 besigtiget af C.L. Vebæk, Nationalmuseet:
Under sin fredningsrejse i Borbjerg sogn i efteråret 1942 besøgte museumsinspektør C.L. Vebæk gårdejeren i Abildholt, som viste ham hanken fra bronzekarret. Vebæk erhvervede den for 5 kr., mens den anden hank desværre var blevet væk i mellemtiden. På mosefladen lykkedes det at indsamle en del brudstykker fra den store kedels bundparti og underdel. Bortset fra de to støbte hanke er overdelen, som har været nittet fast på underdelen, næsten helt væk. Kedelen menes at være fremstillet på De britiske Øer og dateres til yngre bronzealder, periode V.

1944: Fund foræret til Nationalmuseet:
Den anden hank til bronzekedelen dukkede op hos gårdejeren i 1943 og blev året efter afhentet af en repræsentant for Nationalmuseet.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg