Offerfund
Sogn: Rønninge
Herred: Åsum
Amt: Odense
Kommune: Langeskov kommune

Sted: Slippekorslykken/Pillemadene/Mariesminde/Røjerup Mark


Sognebeskrivelsesnummer: 1

1862: Fund gjort ved tørvegravning:
I 1862 fandt Rasmus Pedersen, en fattig husmand, der havde fået lov at grave lidt tørv i gårdmand Mads Pedersens mose, et bronzekar indeholdende 11 mindre guldkar. Det opsigtsvækkende fund lå godt en alen nede i mosen på et sted, hvor der formentlig ikke havde været gravet før. Bronzekarret var lukket med et låg af ler (?), der straks hensmuldrede. Husmanden var ikke klar over, at karrene var af guld, men afslog alligevel et tilbud fra en jernbanearbejder om at købe dem for 20 rigsdaler, idet han henviste til, at de efter loven skulle indsendes. Bronzekarret, der er af sydøsteuropæisk oprindelse, er fremstillet af drevet bronze; det er 34 cm højt, og randen har en diameter på 22 cm. Karret består af to kegleformede dele, der er samlet på midten med bronzenitter, og det er dekoreret med rækker af ophøjede punkter og bukler samt hjul- og fuglefigurer. På karrets bug sidder to båndformede hanke. De 11 ens guldkar er 6,3 cm høje, 12 cm i diameter og med en dekoration bestående af snorelinier, ophøjede punkter og koncentriske cirkler. På de otte af karrene sidder en høj, svungen bronzehank, omviklet med guldtråd og afsluttet i et dyrehoved. Ifølge finderen havde alle skålene oprindelig hank, men på de tre af dem gik den straks i stykker. Guldkarrene var stillet ned i bronzespanden i en bestemt orden, således at alle hankene pegede nedad. Fundet blev indsendt gennem den stedlige sognepræst, og den fattige husmand fik udbetalt 1100 rigsdaler i metalværdi.

1862: Udveksling af genstande:
To af guldkarrene blev givet til Frederik VII i bytte for egekistegraven fra Trindhøj.

1892: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.E. Boesen i 1892 Rønninge sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.1) således:

"Guldkarrene (Mus. No 20386-94) fandtes i "Pillemadene" ved Enden af "Slippekorslykken", nordvest for Gaarden."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg