Offerfund
Sogn: Jordløse
Herred: Sallinge
Amt: Svendborg
Kommune: Hårby kommune

Sted: Egemose


Sognebeskrivelsesnummer: 9

1875: Fund gjort ved grøftegravning e.l.:
Husmand Morten Hansen, der sammen med seks andre arbejdere var i gang med at uddybe en skelgrøft i Egemose, fandt i foråret 1875 et lerkar fyldt med ca. 1000 nagler, beslag, andre småting og fragmenter af bronze, hvoraf mange var ildpåvirkede. Blandt genstandene, der dateres til yngre bronzealder (periode V), er et beslag nærmest af form som et fuglehoved med horn. Det afsluttes i en dølle og er desuden forsynet med en øsken, hvori der hænger to ringe. De mange bronzedele i lerkarret stammer utvivlsomt fra en komplet vogn af centraleuropæisk oprindelse. Fundet indsendtes gennem pastor Wiberg i Jordløse, og det udløste siden en strid mellem gårdejeren og finderen om retten til danefægodtgørelsen på 40 kr.

Lokaliteten blev 1875 besigtiget af H. Petersen, Nationalmuseet:
Ved et besøg på fundstedet indhentede Henry Petersen nærmere oplysninger om fundomstændighederne.

1885: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.E. Boesen i 1885 Jordløse sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.9) således:

"Det 1875 indsendte Fund, Museets No. B 1269-1301, gjordes i Tørvelodden "Egemose", Matr. No. 22, lige ved Grænsen af den til Haastrup hørende Lod "Ørnekuen", ved Udrensning af den mellemløbende Bæk."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg