Gravfund
Sogn: Nybøl
Herred: Nybøl
Amt: Sønderborg
Kommune: Sundeved kommune

Sted: Nybøl


Sognebeskrivelsesnummer: 10

1920: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J. Brøndsted i 1920 Nybøl sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.10) således:

"Overpløj., rund Høj paa flad Mark. 1,50 m. - 1,75 m. høj fra V. og S., stærkt udjævnet i Ø. 20-25 m. i Tvm. Over Højtop gaar i N-S samme Hegn som over Høj 9. Højen synes uskadt. Udgravet 1921 af J. Brøndsted. Herfra B. 11414-15."

Udgravning, foretaget 1921 af Nationalmuseet ved J. Brøndsted:
I forbindelse med herredsrejsen foretog Johannes Brøndsted en udgravning af seks overpløjede høje, deriblandt sb.10. Flere år tidligere havde gårdejeren fjernet halvdelen af en stenkreds omkring denne høj. Et par spadestik under overfladen fremkom en oval dynge af håndstore og lidt større sten, 4,90 m lang og 3,25 m bred. Stenene, der var stablet omhyggeligt op, dannede ramme om et rektangulært rum, der oprindelig har indeholdt en trækiste. Bunden var brolagt med håndstore sten, og herpå lå et bronzesværd og en bronzedolk, begge med dele af den oprindelige træskede bevaret. Endvidere fandtes nogle opløste rester af skelettet og kisten. Efter ejerens ønske blev graven istandsat efter udgravningen og stedet indhegnet.


Plan over bronzealdergraven med sværdet og dolken. Den store grønne oval er stendyngen, mens selve gravrummet er markeret som en firkant inden for denne.


Længdesnit igennem den udpløjede høj. På bunden af graven ses dolken og sværdet.


Stendyngen før udgravningen af gravrummet.


Graven efter åbningen; forrest i graven, ca. midt i billedet, ses de to bronzevåben.

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Diameter: 25 m; højde: 1,75 m (opmålt i 1920)
Diameter: 28 m; højde: 2 m (opmålt i 1921)
Noteret som overpløjet i 1920. Omgivet af randsten.

Indeholdende:
Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Længde: 3,3 m; bredde: 1,05 m (opmålt i 1921)
Dækket af en stendynge.
Se genstande fra dette anlæg