Gravfund
Sogn: Skrydstrup
Herred: Gram
Amt: Haderslev
Kommune: Vojens kommune

Sted: Skrydstrup


Sognebeskrivelsesnummer: 50
Fredet i 1937

1927: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Broholm i 1927 Skrydstrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.50) således:

"En Høj, 4 m x 20 m. Omtr. 1/4 er afgravet mod NØ. fra Top til Bund. Her er nu indrettet Mødding. Sydsiden er meget beskadiget ved dybgaaende Afgravninger skraat fra Top til fod. Et Stykke af Foden, omtr. 1/3 af siden, bortgravet og staar med Brink."

Udgravning, foretaget Før 1935 af Nationalmuseet ved H.C. Broholm:
Udgravning af meget ødelagt høj ved Direktør Lund. Kun den ældste højfase med primærgraven - kvindegraven - var helt bevaret. De 2 yngre faser var blevet bortgravet ved anlæggelsen af en mødding. Herved blev i 1931 fremdraget 2 egekistegrave støttet af sten. De indeholdt hver et sværd (i Haderslev Museum), derudover er intet bevaret. Det er umuligt med sikkerhed at henføre dem til en af de senere højfaser - muligvis skal den ene af gravene henføres til fase 2. Kvindegraven blev straks efter fremdragelsen overført til Nationalmuseet til videre udgravning og konservering. Graven indeholdt af oldsager kun 2 spiralguldørenringe og en hornkam. Den døde var iklædt en bluse som Egtvedpigens, et langt stykke stof som "nederdel", lædersko og et hårnet, der dækkede over en højt opsat frisure. Den døde har været ca. 20 år gammel og ca. 170 cm høj. Hun er blevet begravet om sommeren, da hun hviler på et lag af skovsyre samt flere andre planter. Selve kisten var næsten opløst; der var kun lidt bevaret omkring hovedet. I udstillingen ligger hun i en kiste fra Mølhøj.


Højen før udgravningen.


Foto fra udgravningen.


Midt i højvæggen ses de jernlag, der har sikret gravens bevaring.


Nærbillede af de beskyttende jernlag i højen.


Højens centralgrav, med Skrydstrup-pigen, før udgravningen.


Graven, dækket af en stenpakning.


Stenene over graven er fjernet, og liget af Skrydstrup-pigen er kommet til syne.


Skrydstrup-pigens grav.

1937: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1937 var H.C. Broholm i Skrydstrup sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 50 blev fredet med følgende beskrivelse:

"Skrydstruppigens Gravhøj; Beskrivelse at optage efter Restaurering."

Foto: S. Brorholm-Sørensen, Skov- og Naturstyrelsen, 1973
Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj) i 3 faser. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) og Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Indeholdende:
Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Længde: 2,3 m; bredde: 0,6 m (opmålt i 1935)
Dækket af en stendynge.
Se genstande fra dette anlæg

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)